Obiectivele noastre

Obiective pe termen mediu si lung

Responsabilizarea comunitatii

Este imperios necesar ca intreaga comunitate pascaneana sa constientizeze efectele unei bune organizari a serviciului de salubritate, in vederea asigurarii unui trai sanatos, in armonie, consens si decenta.

Eficientizarea colectarii

Investitia in utilaje si masini pentru colectare si supravegherea atenta a activitatii acestora pe teren reprezinta unele dintre prioritatile absolute care ar reduce substantial costurile serviciului de salubritate

Apropierea fata de clienti

In curand vom infiinta un centru de suport online destinat clientilor nostri care doresc informatii de orice natura cu privire la activitatea societatii de salubritate, un centru cu program de lucru 07:30 - 16:00

Investitia in resurse umane

Vom urmari permanent sa ne perfectionam angajatii pentru a corespunde celor mai exigente nevoi ale acestor servicii. Valorizarea resurselor umane reprezinta motorul organizaitie si in acelasi timp cel mai important capital al sau

Optimizare fiscala

Vom incerca sa eliminam pe cat posibil costurile ineficiente din aceasta societate. Ne propunem ca fiecare cheltuiala sa o transformam intr-o investitie pe termen lung. De asemenea dorim sa optimizam procesul de plata al facturilor si de aceea, in viitor, vom creea noi posibilitati de plata: plata online cu cardul bancar sau prin terminale PayPoint

Implementarea colectarii selective

Colectarea selectiva este cea mai profitabila investitie care se poate realiza in domeniul salubritatii. Pascaneni constientizeaza faptul ca aceasta investitie este singura masura prin care poate scadea pretul la salubritate.

Serviciile noastre

Evolutie prin responsabilitate

Colectare deseuri

Colectarea zilnica a deseurilor menajere de pe raza Mun Pascani

Transport deseuri

Transportul in conditii optime a deseurilor menajere

Depozitarea deseurilor

Depozitarea in conditii optime de igiena a deseurilor menajere colectate

Maturat stradal

Actiuni zilnice de curatenie pe strazile si trotuarele Mun Pascani

Deszapezire

Deszapezirea strazilor din municipiu in cele mai sigure si optime conditii

Dezinsectie si deratizare

Pentru pastrarea unor norme optime de igiena pentru pascaneni

Timp rămas până la implementarea

sistemului de plată cu cardul bancar (online)

Masini de colectare

Specialisti in salubritate

Puncte de colectare

Tone de gunoi colectate lunar

 

© Copyright 2017 by Eco Salubritate. Creat si dezvoltat de Ava Design Studio

Anunt concurs "Director general al societatii"

 

  1. SC CLP ECO SALUBRITATE S.A, cu sediul in Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi, J22/1769/2011, CUI:RO29167911, anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

               Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

   1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
   2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

    

             Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

   1.Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta.

   2.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

   3.Capacitatea deplina de exercitiu;

   4.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

   5.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

   6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii

   7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art.242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals - art. 323, fals în declarații - art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înșelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată.

 

Conditii specifice

   1. Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta.
   2. Vechime de minimum 10 ani in munca;
   3. Experienta de conducere de minimum 5 ani in cadrul unor societati

comerciale, inclusiv cele din sectorul privat, regii autonome sau institutii publice;

   1. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților comerciale,

inclusiv cele din sectorul privat, sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 5 ani;

   1. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei

privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

 

          Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 

   1. Dosarul de candidatură.
   2. Matricea profilului de candidat.
   3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

          Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

   • scrisoare de intentie
   • curriculum vitae (model european conform HG 1021/2004) cu referinte detaliate privind activitatea profesioanala, realizari remarcabile;
   • copia actului de identitate;
   • copia diplomelor de studii;
   • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat, care au inregistrat profit in perioada in care le-au administrat.
   • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
   • cazierul judiciar
   • cazier fiscal
   • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
   • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a

se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 1;

   • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui

conflict de interese conform formular nr. 2;

   • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se

află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.3.

          Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de expertul independent la proba de interviu.

     Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a SC CLP ECO SALUBRTITATE S.A   ( www.ecosalubritate.ro )

 

          Dosarul de candidatură se va depune până la data de 16.04.2018, ora 14.00 la secretariatul Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRTITATE SA, Str. Morilor Nr. 14, Pascani, Judetul Iasi  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al SC CLP ECO SALUBRTITATE SA , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

     Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

          Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE S.A, Str. Morarilor Nr. 14, Pascani, Judetul Iasi. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0232/763400, 0743754083.

 

Scrisoarea de asteptari este publicata pe site-ul Primariei Municipiului Pascani la rubrica "Anunturi".

 

Descarca anuntul complet de angajare in format .pdf

 

Descarca Formular 1

 

Descarca Formular 2

 

Descarca Formular 3

 

Descarca Profilul directorului general

 

Descarca Scrisoarea de astepari

 

Vezi toate anunturile de angajare

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress